Feltételek és feltételek az előre fizetett kártyákhoz

Az online bolt általános szerződési feltételei - www.urbanowiczhaft.pl

 1. Általános rendelkezések
 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek meghatározzák az általános szerződési feltételeket, az elektronikus szolgáltatások nyújtásának módját és az Internet Shopon keresztül történő értékesítést. www.urbanowiczhaft.pl. Az üzletet Teresa Urbanowicz üzemelteti, aki Sport Fashion Mode Teresa Urbanowicz néven vállalkozói tevékenységet folytat, és be van jegyezve a Gazdasági és Technológiai Miniszter által vezetett, a vállalkozási tevékenységre vonatkozó bizonyítékok és információk központi nyilvántartásának vállalkozói nyilvántartásába (ul.Trzebnicka 52, 50-231 Wrocław, NIP:8950008569, REGON:931512736), a továbbiakban: Eladó.
 2. A kapcsolatfelvétel az Eladóval a következőkön keresztül történik:
  1. e-mail cím: sklep@urbanowiczhaft.pl;
  2. a következő telefonszámon: 0071 354 04 06.
 3. A jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan elérhetők a www.urbanowiczhaft.pl weboldalon oly módon, hogy bármikor beszerezhetők, reprodukálhatók és rögzíthetők nyomtatással vagy adathordozóra mentéssel.
 4. Az Eladó tájékoztat, hogy az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások igénybevétele az internet bármely felhasználója részéről kockázattal járhat, amely abban áll, hogy az Ügyfél informatikai rendszerébe káros szoftvereket juttathatnak be, és az adatokat illetéktelen személyek megszerezhetik és módosíthatják. A fent említett veszélyek kockázatának elkerülése érdekében az Ügyfélnek megfelelő technikai intézkedéseket kell alkalmaznia azok előfordulásának minimalizálása érdekében, különösen vírusirtó szoftvert és tűzfalat.
 1. Fogalommeghatározások

A szabályzatban használt kifejezések a következőket jelentik:

 1. Munkanapok - hétfőtől péntekig tartó napok, kivéve az ünnepnapokat;
 2. Ügyfél - teljes jogképességgel rendelkező természetes személy, vállalkozást működtető természetes személy, jogi személy vagy jogi személynek nem minősülő, de meghatározott rendelkezések által jogképességgel felruházott szervezeti egység, aki a Webáruházban megrendelést ad le vagy a Webáruházban elérhető egyéb szolgáltatásokat vesz igénybe;
 3. Polgári törvénykönyv - Az 1964. április 23-i törvény (a Hivatalos Lap 16. számának módosított 93. pontja);
 4. Számla - a Webáruház egy adott Vevő számára kijelölt része, amelynek segítségével a Vevő bizonyos műveleteket végezhet a Webáruházon belül;
 5. Fogyasztó - A Polgári Törvénykönyv 22. cikkének (1) bekezdése értelmében fogyasztónak minősülő ügyfél;
 6. Vállalkozó - A Polgári Törvénykönyv 43. cikkének (1) bekezdése szerinti vállalkozónak minősülő ügyfél;
 7. Szabályzat - ez a dokumentum;
 8. Árucikkek - a webáruházban bemutatott termék, amelynek leírása minden bemutatott termék mellett elérhető;
 9. Értékesítési szerződés - Az Eladó és a Vevő között létrejött, a Polgári Törvénykönyv szerinti Áru adásvételi szerződés;
 10. Szolgáltatások - az Eladó által a Vevőknek elektronikus úton nyújtott szolgáltatások az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtásról szóló 2002. július 18-i törvény (Dz.U. 144. sz., 1204. pont, módosított változat) értelmében;
 11. Fogyasztói jogokról szóló törvény - A fogyasztók jogairól szóló 2014. május 30-i törvény (2014. évi 827. szám);
 12. Törvény az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról - Az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtásról szóló, 2002. július 18-i törvény (a Hivatalos Lap 144. számának módosított 1204. pontja);
 13. Megrendelés - a Vevő szándéknyilatkozata, amely közvetlenül az adásvételi szerződés megkötésére irányul, és amely meghatározza különösen az áruk típusát és számát.

III. Az Internet Shop használatának szabályai

 1. A webáruház használata azzal a feltétellel lehetséges, hogy az Ügyfél által használt IKT-rendszer megfelel az alábbi minimális műszaki követelményeknek:
  1. számítógép vagy mobil eszköz internet-hozzáféréssel,
  2. hozzáférés az e-mailhez,
  3. Internet Explorer böngésző 11-es vagy újabb verziója, Firefox 28.0 vagy újabb verziója, Chrome 32-es vagy újabb verziója, Opera 12.17 vagy újabb verziója, Safari 1.1-es vagy újabb verziója,
  4. engedélyezze a sütiket és a Javascriptet a böngészőjében.
 2. A Webáruház használata a Vevő bármely olyan cselekményét jelenti, amelynek eredményeképpen megismerkedik a Webáruház tartalmával.
 3. Az ügyfél köteles különösen:
  1. nem szolgáltat vagy továbbít olyan tartalmat, amelyet a törvény tilt, pl. erőszakot népszerűsítő, rágalmazó vagy harmadik felek személyiségi és egyéb jogait sértő tartalmat,
  2. a webáruházat olyan módon használja, amely nem zavarja annak működését, különösen speciális szoftverek vagy eszközök használatával,
  3. nem végezhet olyan tevékenységeket, mint például: kéretlen kereskedelmi információk (spam) küldése vagy közzététele az Internet Shopon belül,
  4. az internetes áruházat úgy használja, hogy az ne jelentsen terhet más Vásárlók és az Eladó számára,
  5. az online áruházban közzétett tartalmakat kizárólag saját személyes használatra használja fel,
  6. az Internet Shopot a Lengyel Köztársaságban hatályos jogszabályoknak, az eljárási szabályzat rendelkezéseinek, valamint az internethasználat általános elveinek megfelelő módon használja.
 1. Szolgáltatások
 1. Az Eladó a Webáruházon keresztül lehetővé teszi az ingyenes Szolgáltatások igénybevételét, amelyeket az Eladó a nap 24 órájában, a hét minden napján biztosít.
 2. A Fiók fenntartása az Online Shopban a regisztrációt követően érhető el. A regisztráció az Online Shop egyik oldalán elérhetővé tett regisztrációs űrlap kitöltésével és elfogadásával történik. A Fiók fenntartásában álló szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés határozatlan időre jön létre, és a Fiók törlésére vonatkozó Vásárlói kérelem elküldésével vagy a "Fiók törlése" gomb használatával szűnik meg.
 3. A Vevőnek lehetősége van arra, hogy az Eladótól kereskedelmi információkat kapjon a Vevő által megadott e-mail címre küldött üzenetek formájában (hírlevél szolgáltatás). Ehhez meg kell adni a megfelelő e-mail címet, vagy aktiválni kell a megfelelő mezőt a regisztrációs űrlapon vagy a Megrendelési űrlapon. A Vevő bármikor visszavonhatja a kereskedelmi információk küldéséhez való hozzájárulását. A Hírlevél szolgáltatási szerződés határozatlan időre jön létre, és megszűnik, ha a Vevő kéri, hogy e-mail címét törölje a Hírlevél feliratkozási szolgáltatásból, vagy a Hírlevél üzenetben található linken keresztül leiratkozik.
 4. Az Ügyfélnek lehetősége van arra, hogy az Online Shopban egyéni és szubjektív nyilatkozatokat tegyen, többek között az Árukkal vagy az ügylet lefolyásával kapcsolatban. A nyilatkozatok hozzáadásával a Vevő kijelenti, hogy az ilyen tartalmakhoz fűződő valamennyi jog, különösen a szerzői jogok, a szomszédos jogok és az iparjogvédelmi jogok az övéi. A szolgáltatásnyújtási szerződés, amely az Árukkal kapcsolatos véleményeknek az Online áruházban történő közzétételéből áll, határozott időre jön létre, és a vélemény hozzáadásával megszűnik.
 5. A nyilatkozatoknak világosnak és érthetőnek kell lenniük, és nem sérthetik az alkalmazandó jogot, beleértve harmadik felek jogait, és különösen nem lehetnek rágalmazóak, nem sérthetnek személyiségi jogokat, és nem minősülhetnek tisztességtelen versenycselekménynek. A közzétett nyilatkozatokat az Internet Shop weboldalán kell terjeszteni.
 6. A nyilatkozat elküldésével a Vevő hozzájárul a nyilatkozat szabad felhasználásához és az Eladó általi közzétételéhez, valamint a szerzői és szomszédos jogokról szóló törvény (Dz. U. 1994. 24. sz., 83. pont) értelmében vett művek létrehozásához.
 7. Az Eladónak jogában áll alkalmanként versenyeket és promóciókat szervezni, amelyek feltételei minden alkalommal fel lesznek tüntetve az Áruház weboldalán. Az Internetes áruház akciói nem kumulálhatók, kivéve, ha az adott akció szabályzata másként rendelkezik.
 8. Ha a Vevő megszegi a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, az Eladó a jogsértések megszüntetésére vagy megszüntetésére vonatkozó, megfelelő határidő tűzésével történő eredménytelen felszólítást követően 14 napos felmondási idővel felmondhatja a Szolgáltatási szerződést.
 1. Az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó eljárás
 1. Az Üzlet weboldalain az Árukról adott információk, különösen azok leírása, műszaki és használati paraméterei és árai a Polgári Törvénykönyv 71. cikke értelmében szerződéskötésre való felhívásnak minősülnek.
 2. Az online áruházban kapható valamennyi Áru vadonatúj, fizikai és jogi hibáktól mentes, és a lengyel piacon legálisan bevezetett.
 3. A megrendelés leadásához aktív e-mail fiókkal kell rendelkeznie.
 4. A Webáruház weboldalán elérhető megrendelőlapon keresztül történő megrendelés esetén a megrendelést a Vevő elektronikus formában nyújtja be az Eladónak, és az a megrendelés tárgyát képező Árukra vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak minősül. Az elektronikus formában tett ajánlat akkor köti a Vevőt, ha az Eladó a Vevő által megadott e-mail címre a Megrendelés teljesítésére vonatkozó elfogadó nyilatkozatot küld, amely az Eladó nyilatkozatának minősül a Vevő ajánlatának elfogadásáról, és annak Vevő általi kézhezvételével adásvételi szerződés jön létre.
 5. A megrendelés leadása a webáruházban telefonon vagy elektronikus üzenet küldésével a webáruház weboldalán feltüntetett munkanapokon és órákban történik. Ebből a célból a Vevőnek a következőket kell tennie:
  1. az Eladónak címzett e-mail üzenet tartalmában megadni az Áruház honlapján található áruk közül az Áruk nevét és mennyiségét,
  2. a szállítási és fizetési módot az Áruház weboldalán feltüntetett szállítási és fizetési módok közül választani,
  3. megadni a megrendelés feldolgozásához szükséges adatokat, különösen: vezeték- és keresztnév, lakóhely és e-mail cím.
 6. A fenti pontban említett, a megrendelés összértékére vonatkozó tájékoztatást az Eladó minden alkalommal a megrendelés teljes körű teljesítését követően szóban vagy e-mailben történő tájékoztatással adja meg, azzal a tájékoztatással együtt, hogy az adásvételi szerződés Vevő általi megkötése a megrendelt áruk kifizetésének kötelezettségét vonja maga után, amely időpontban az adásvételi szerződés megkötésre kerül.
 7. Fogyasztónak minősülő Vevő esetében az Eladó minden egyes alkalommal, amikor a megrendelés telefonon vagy e-mailben történik, visszaigazolást küld a Vevőnek a megrendelés feltételeiről.
 8. A Szerződés akkor jön létre, amikor a Vevő, aki Fogyasztó (az Eladó által küldött, a Megrendelés feltételeiről szóló visszaigazolásra válaszul) elküld egy e-mailt az Eladó e-mail címére, amelyben a Vevő: elfogadja a küldött Megrendelés tartalmát és hozzájárul annak teljesítéséhez; és elfogadja az Általános Szerződési Feltételek tartalmát, és megerősíti, hogy elolvasta a Szerződéstől való elállásra vonatkozó utasításokat.
 9. Az adásvételi szerződés megkötését követően az eladó megerősíti a vásárló számára a szerződési feltételeket a vásárló e-mail címére vagy a vásárló által megadott címre történő írásbeli megküldéssel.
 10. Az adásvételi szerződés lengyel, angol, spanyol, francia, olasz, francia vagy magyar nyelven jön létre, az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelő tartalommal.
 1. Szállítás
 1. Az Áruk szállítása az Ügyfél által a Megrendelés leadásakor megadott címre történik.
 2. Az ügyfél a megrendelt áruk szállításának alábbi formáit választhatja:
  1. futárszolgálat útján;
  2. a postai szolgáltatón keresztül;
  3. személyes átvétel az Eladó gyűjtőhelyén.
 3. Az Eladó az Áruház weboldalain az Áruk leírásában tájékoztatja a Vevőt a Megrendelés feldolgozásához és kiszállításához szükséges munkanapok számáról, valamint az Áruk kiszállításának díjának összegéről.
 4. A szállítási és rendelés feldolgozási időt munkanapokban számoljuk. 15-20 nap.
 5. Az Eladó a Vevő választása szerint az Árukkal együtt vagy nyugtát, vagy a szállított Árukról szóló HÉA-számlát ad át.
 6. Ha a megrendelésben szereplő árukra különböző átfutási határidőket írnak elő, a leghosszabb határidő vonatkozik a teljes megrendelésre.

VII. Árak és fizetési módok

 1. Az Áruk árai a Vevő választása szerint lengyel zlotyban, amerikai dollárban vagy euróban vannak megadva, és tartalmazzák az összes összetevőt, beleértve az ÁFA-t, a vámokat és egyéb díjakat.
 2. Az ügyfél a következő fizetési módokat választhatja:
  1. banki átutalás az Eladó bankszámlájára (ebben az esetben a Megrendelés feldolgozása azt követően kezdődik meg, hogy az Eladó elküldte a Vevőnek a Megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást, és a Megrendelést az Eladó bankszámlájára történő pénzérkezést és a Megrendelés teljesítését követően azonnal elküldi).
   Számlaszám a lengyel zloty pénznemhez: 43 1090 2398 0000 0001 3075 8397
   Számlaszám euró pénznemben: 88 1090 2398 0000 0001 3076 5347 (BIC/SWIFT: WBKPPLPL, IBAN:PL)
   Számlaszám az USD pénznemhez (amerikai dollár): 46 1090 2398 0000 0001 3076 5327 (BIC/SWIFT: WBKPPLPL, IBAN:PL)
   Banki cím:

   BZWBK 1 O. in Wrocław
   50-950 Wrocław
   Market Square 9/11;
  2. utánvétellel - fizetés az Eladó személyes átvételi helyén (ebben az esetben a Megrendelés feldolgozása azonnal megtörténik, miután az Eladó elküldte a Vevőnek a Megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást, és az Áruk kiszállítása az Eladó személyes átvételi helyén történik);
  3. utánvétellel, a szállítónak történő fizetés a szállítás időpontjában (ebben az esetben a megrendelés megvalósítása és elküldése azt követően kezdődik meg, hogy az Eladó elküldte a Vevőnek a megrendelés elfogadásáról és a megrendelés teljesítéséről szóló visszaigazolást);
  4. elektronikus fizetés (ebben az esetben a Megrendelés feldolgozása azt követően kezdődik, hogy az Eladó elküldte a Vevőnek a Megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást, és az Eladó megkapta a számlázó rendszeréből az információt, hogy a Vevő fizetett, a kiszállításra pedig a Megrendelés teljesítését követően azonnal sor kerül).
 3. Az Eladó az Üzlet weboldalán tájékoztatja a Vevőt arról a határidőről, amelyen belül a Vevő köteles a Megrendelést kifizetni. Ha a Vevő az előző mondatban említett határidőn belül nem teljesíti a fizetést, az Eladó a megfelelő határidő kitűzésével történő eredménytelen fizetési felszólítást követően a Polgári Törvénykönyv 491. cikke alapján elállhat a Szerződéstől.

VIII. Elállási jog

 1. A fogyasztónak minősülő Vevő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a Szerződéstől, ha erre vonatkozó nyilatkozatot tesz. A határidő betartásához elegendő a nyilatkozat határidő előtti elküldése.
 2. Az Ügyfél saját maga is megfogalmazhatja nyilatkozatát, vagy használhatja az elállási nyilatkozat mintáját, amelyet az Általános Szerződési Feltételek 1. számú mellékleteként csatoltunk.
 3. A 14 napos időszakot az áruk leszállításának napjától, illetve szolgáltatási szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától kell számítani.
 4. A Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételét követően az Eladó az elállási nyilatkozat kézhezvételéről elismervényt küld a Fogyasztó e-mail címére.
 5. A Fogyasztó elállási joga kizárt abban az esetben, ha:
  1. szolgáltatás nyújtása, ha az Eladó a szolgáltatást teljes egészében a Fogyasztó kifejezett hozzájárulásával teljesítette, akit az Eladó a szolgáltatás teljesítése előtt tájékoztatott arról, hogy az Eladó teljesítését követően elveszíti elállási jogát;
  2. Olyan szerződés, amelyben az ár vagy a díjazás a pénzügyi piac olyan ingadozásaitól függ, amelyekre az eladónak nincs ráhatása, és amelyek az elállási idő lejárta előtt bekövetkezhetnek;
  3. Olyan szerződés, amelyben a teljesítés tárgya a fogyasztó specifikációi szerint készült, nem újragyártott áru, vagy amely a fogyasztó személyre szabott igényeinek kielégítésére szolgál;
  4. Olyan szerződés, amelyben a teljesítés tárgya romlandó vagy rövid eltarthatósági idejű áru;
  5. Olyan szerződés, amelyben a teljesítés tárgya olyan lezárt csomagolásban szállított áru, amelyet felbontás után egészségügyi vagy higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni, ha a csomagolást a szállítást követően felbontották;
  6. Olyan szerződés, amelyben a teljesítés tárgyát olyan termékek képezik, amelyek a szállítást követően természetüknél fogva elválaszthatatlanná válnak más dolgoktól;
  7. Olyan szerződés, amelyben a teljesítés tárgya szeszes ital, amelynek árában az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, amelynek szállítására csak 30 nap múlva kerülhet sor, és amelynek értéke a piaci ingadozásoktól függ, amelyekre az eladónak nincs ráhatása;
  8. olyan szerződés, amelyben a Fogyasztó kifejezetten kérte, hogy az Eladó sürgős javítás vagy karbantartás elvégzése céljából keresse fel őt; ha az Eladó a Fogyasztó által kértektől eltérő további szolgáltatásokat nyújt, vagy a javítás vagy karbantartás elvégzéséhez szükséges pótalkatrészeken kívüli árukat szállít, az elállási jog a Fogyasztót a további szolgáltatások vagy áruk tekintetében illeti meg;
  9. Olyan szerződés, amelyben a teljesítés tárgya lezárt csomagolásban szállított hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes szoftver, ha a csomagolást a szállítást követően felbontották; újságok, folyóiratok vagy magazinok szállítása, kivéve az előfizetési szerződéseket;
  10. Nyilvános árverésen megkötött szerződés;
  11. Nem lakáscélú szálláshely-szolgáltatásra, áruszállításra, autóbérlésre, vendéglátásra, szabadidős, szórakoztató, sport- vagy kulturális rendezvényekre vonatkozó szerződések, ha a szerződésben meg van határozva a szolgáltatás napja vagy időtartama;
  12. A nem tárgyi adathordozón rögzített digitális tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződések, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett beleegyezésével a szerződéstől való elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt kezdődött, és miután az Eladó tájékoztatta a fogyasztót a szerződéstől való elállási jogának elvesztéséről.
 6. Távollevők között kötött szerződéstől való elállás esetén a szerződést úgy kell tekinteni, hogy az nem jött létre. Amit a felek rendelkezésre bocsátottak, azt változatlan formában kell visszaküldeni, kivéve, ha a változtatás az áru jellegének, tulajdonságainak és funkcionalitásának megállapítása érdekében volt szükséges. A visszaküldésnek haladéktalanul, legkésőbb 14 napon belül meg kell történnie. A megvásárolt Árut az Eladó címére kell visszaküldeni.
 7. Az Eladó köteles haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztónak a Szerződéstől való elállásra vonatkozó nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni a Fogyasztónak a Fogyasztó által teljesített valamennyi kifizetést, beleértve az Áruk kiszállításának költségeit is. Az Eladó a Fogyasztó által használt fizetési móddal azonos módon téríti vissza a befizetést, kivéve, ha a Fogyasztó más visszatérítési módhoz járul hozzá, amely módszer nem jár költségekkel a Fogyasztó számára. Az Eladó visszatarthatja a Fogyasztótól kapott kifizetések visszatérítését mindaddig, amíg vissza nem kapja a terméket, vagy a Fogyasztó nem szolgáltat bizonyítékot annak visszaküldéséről, attól függően, hogy melyik esemény következik be előbb, kivéve, ha az Eladó felajánlotta, hogy maga veszi át a terméket a Fogyasztótól.
 8. Ha a Fogyasztó az Eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott az Áruk szállítására, az Eladó nem köteles megtéríteni a Fogyasztónak a Fogyasztó által viselt többletköltségeket.
 9. A Vevő csak az Áruk visszaküldésének közvetlen költségeit viseli, kivéve, ha az Eladó beleegyezett e költségek viselésébe.
 1. Jótállási igények árukra
 1. Az Eladó vállalja, hogy az Árut hibátlanul szállítja.
 2. Az Eladó a Polgári Törvénykönyv 556-576. cikkeiben meghatározott elvek szerint felel a fogyasztónak minősülő Vevővel szemben a jótállás keretében a hibákért. Vállalkozónak minősülő Vevőkkel szemben a jótállás kizárt.
 3. Az Ügyfél törvény által garantált jogainak megsértéséből vagy a jelen Szabályzat alapján történő panaszokat a Sport Fashion Mode Teresa Urbanowicz, 123 Stabłowicka Street, 54-062 Wrocław, e-mail cím: sklep@urbanowiczhaft.pl, telefonszám: 0071 354 04 06.
 4. A reklamáció elbírálásához a Vevőnek el kell küldenie vagy át kell adnia a reklamált árut, lehetőség szerint a vásárlást igazoló bizonylatot mellékelve. Az árukat a pontban megadott címre kell eljuttatni vagy elküldeni. 3.
 5. Az eladó vállalja, hogy minden reklamációval 14 napon belül foglalkozik.
 6. A reklamáció hiányosságai esetén az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb a reklamáció Vevő általi kézhezvételétől számított 7 napon belül felszólítja a Vevőt a reklamáció szükséges mértékű kiegészítésére.
 1. Az elektronikus szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos panaszok
 1. A Vevő az Üzlet működésével és a Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban panaszt nyújthat be az Eladónak. A panaszokat írásban lehet benyújtani az alábbi címre: Sport Fashion Mode Teresa Urbanowicz, 123 Stabłowicka Street, 54-062 Wrocław, e-mail cím: sklep@urbanowiczhaft.pl, telefonszám: 0071 354 04 06.
 2. A panaszban az ügyfélnek meg kell adnia nevét, levelezési címét, a probléma típusát és leírását.
 3. Az Eladó vállalja, hogy minden reklamációt 14 napon belül megvizsgál, és ha ez nem lehetséges, akkor ezen az időtartamon belül tájékoztatja a Vevőt, hogy a reklamáció elbírálására mikor kerül sor. A reklamáció hiányosságai esetén az Eladó a reklamáció szükséges mértékű kiegészítésére hívja fel a Vevőt a felhívás Vevő általi kézhezvételétől számított 7 napon belül.
 1. Garanciák
 1. Az árukhoz gyártói vagy eladói garancia is tartozhat.
 2. Garanciával fedezett áruk esetében a garancia meglétére és tartalmára, valamint a garancia időtartamára vonatkozó információk minden esetben az árucikk leírásában szerepelnek az Áruház weboldalán.

XII. Peren kívüli panasz- és jogorvoslati eljárások

 1. A fogyasztónak minősülő ügyfélnek többek között a következő lehetőségei vannak a peren kívüli panasz- és jogorvoslati eljárások igénybevételére:
  1. jogosult a Kereskedelmi Felügyeletnél működő állandó békés fogyasztóvédelmi bírósághoz fordulni a megkötött adásvételi szerződésből eredő jogvita rendezése érdekében;
  2. jogosult a Kereskedelmi Felügyelet regionális felügyelőjéhez fordulni, hogy a Vevő és az Eladó közötti vita békés rendezése érdekében közvetítői eljárást kezdeményezzen;
  3. ingyenes segítséget kaphat a Vevő és az Eladó közötti vita rendezésében, igénybe veheti a megyei (önkormányzati) fogyasztóvédelmi ombudsman vagy olyan társadalmi szervezet ingyenes segítségét is, amelynek jogszabályban meghatározott feladatai közé tartozik a fogyasztók védelme (pl. Fogyasztóvédelmi Szövetség, Lengyel Fogyasztók Szövetsége). A tanácsadást a Fogyasztóvédelmi Szövetség a 800 007 707-es ingyenes fogyasztói segélyvonalon, a Lengyel Fogyasztók Szövetsége pedig a porady@dlakonsumentow.pl e-mail címen nyújtja;
  4. nyújtsa be panaszát az EU ODR online platformján keresztül, amely a következő címen érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. A személyes adatok védelme

Az Eladó a Vevők által megadott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályoknak és az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően gyűjti és dolgozza fel, amely a következőket tartalmazza 2. melléklet az eljárási szabályzathoz.

XIV. Záró rendelkezések

 1. A Webáruházzal kapcsolatos minden jog, beleértve a tulajdonjogot, a névvel, az internetes domainnel, a Webáruház weboldalával, valamint az űrlapokkal, logókkal kapcsolatos szellemi tulajdonjogokat, az Eladót illeti meg, és azok felhasználása kizárólag a megadott módon és az Általános Szerződési Feltételekkel összhangban történhet.
 2. Az Eladó és a Fogyasztónak minősülő Vevő között felmerülő bármely jogvita rendezése a polgári perrendtartás vonatkozó rendelkezései szerint az illetékes bíróságok hatáskörébe tartozik.
 3. Az Eladó és a vállalkozó Vevő között felmerülő bármely jogvita az Eladó székhelye szerint illetékes bíróság elé kerül.
 4. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtásról szóló törvény rendelkezései, a fogyasztói jogokról szóló törvény rendelkezései és a lengyel jog egyéb vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
 5. A jelen Általános Szerződési Feltételekben bekövetkezett változásokról minden Vásárlót a webáruház kezdőlapján található, a változások összefoglalóját és azok hatálybalépésének időpontját tartalmazó tájékoztatással kell tájékoztatni. A Fiókkal rendelkező Ügyfelek az általuk megadott e-mail címre is értesítést kapnak a változásokról, a változások összefoglalójával együtt. A változások hatálybalépésének időpontja nem lehet rövidebb, mint a bejelentéstől számított 14 nap. Amennyiben a Fiókkal rendelkező Vevő nem fogadja el az Általános Szerződési Feltételek új tartalmát, köteles erről a tényről az Eladót az Általános Szerződési Feltételek változásairól szóló tájékoztatás időpontjától számított 14 napon belül tájékoztatni. Az Általános Szerződési Feltételek új tartalmának el nem fogadásáról szóló értesítés az Eladó felé a Szerződés felmondását eredményezi.

A rendeletek 2. melléklete.