Pogoji za predplačniške kartice

Pogoji poslovanja spletne trgovine - www.urbanowiczhaft.pl

 1. Splošne določbe
 1. Ti pogoji določajo splošne pogoje, način zagotavljanja elektronskih storitev in prodaje prek spletne trgovine. www.urbanowiczhaft.pl. Trgovino upravlja Teresa Urbanowicz, ki opravlja dejavnost pod imenom Sport Fashion Mode Teresa Urbanowicz, vpisana v register podjetnikov Centralnega registra dokazov in informacij o poslovnih dejavnostih, ki ga vodi Ministrstvo za podjetništvo in tehnologijo na naslovu Trzebnicka 52, 50-231 Wrocław, NIP:8950008569, REGON:931512736, v nadaljevanju prodajalec.
 2. Stik s prodajalcem poteka prek:
  1. e-poštni naslov: sklep@urbanowiczhaft.pl;
  2. na telefonski številki: 0071 354 04 06.
 3. Ti pogoji so stalno na voljo na spletnem mestu www.urbanowiczhaft.pl tako, da jih je mogoče kadar koli pridobiti, reproducirati in zapisati s tiskanjem ali shranjevanjem na mediju.
 4. Prodajalec obvešča, da je uporaba storitev, ki se zagotavljajo elektronsko, lahko povezana s tveganjem vsakega uporabnika interneta, ki se kaže v možnosti vnosa škodljive programske opreme v informacijski sistem stranke ter pridobivanja in spreminjanja njenih podatkov s strani nepooblaščenih oseb. Da bi se izognil tveganju omenjenih groženj, mora stranka uporabljati ustrezne tehnične ukrepe za zmanjšanje njihovega pojava, zlasti protivirusno programsko opremo in požarni zid.
 1. Opredelitve pojmov

Izrazi, uporabljeni v pravilih in predpisih, pomenijo:

 1. Delovni dnevi - so dnevi od ponedeljka do petka, razen državnih praznikov;
 2. Stranka - fizična oseba s polno poslovno sposobnostjo, fizična oseba, ki vodi podjetje, pravna oseba ali organizacijska enota, ki ni pravna oseba, vendar ji posebne določbe podeljujejo pravno sposobnost, ki v spletni trgovini odda naročilo ali uporablja druge storitve, ki so na voljo v spletni trgovini;
 3. Civilni zakonik - Zakon z dne 23. aprila 1964 (Uradni list št. 16, točka 93, s spremembami);
 4. Račun - del spletne trgovine, ki je dodeljen določeni stranki in s katerim lahko stranka izvaja določena dejanja v spletni trgovini;
 5. Potrošniki - Stranka, ki je potrošnik v smislu člena 22[1] civilnega zakonika;
 6. Podjetnik - Stranka, ki je podjetnik v smislu člena 43[1] civilnega zakonika;
 7. Predpisi - ta dokument;
 8. Blago - izdelek, predstavljen v spletni trgovini, katerega opis je na voljo ob vsakem predstavljenem izdelku;
 9. Prodajna pogodba - Pogodba o prodaji blaga v smislu civilnega zakonika, sklenjena med prodajalcem in kupcem;
 10. Storitve - storitve, ki jih prodajalec opravlja za stranke po elektronski poti v smislu zakona z dne 18. julija 2002 o opravljanju storitev po elektronski poti (Dz.U. št. 144, točka 1204 s spremembami);
 11. Zakon o pravicah potrošnikov - Zakon z dne 30. maja 2014 o pravicah potrošnikov (Uradni list 2014, št. 827);
 12. Zakon o zagotavljanju elektronskih storitev - Zakon z dne 18. julija 2002 o opravljanju storitev po elektronski poti (Uradni list št. 144, točka 1204 s spremembami);
 13. Naročilo - izjava o nameri kupca, ki je namenjena neposredni sklenitvi prodajne pogodbe in v kateri je navedena zlasti vrsta in število blaga.

III. Pravila uporabe spletne trgovine

 1. Uporaba spletne trgovine je mogoča pod pogojem, da sistem IKT, ki ga uporablja stranka, izpolnjuje naslednje minimalne tehnične zahteve:
  1. računalnik ali mobilno napravo z dostopom do interneta,
  2. dostop do e-pošte,
  3. Spletni brskalnik Internet Explorer, različica 11 ali novejša, Firefox, različica 28.0 ali novejša, Chrome, različica 32 ali novejša, Opera, različica 12.17 ali novejša, Safari, različica 1.1 ali novejša,
  4. omogočite piškotke in Javascript v spletnem brskalniku.
 2. Uporaba spletne trgovine pomeni vsako dejanje stranke, ki jo privede do seznanitve z vsebino spletne trgovine.
 3. Stranka je dolžna zlasti:
  1. ne zagotavljati ali prenašati vsebin, ki so zakonsko prepovedane, npr. vsebin, ki spodbujajo nasilje, so žaljive ali kršijo osebnostne in druge pravice tretjih oseb,
  2. uporabljati spletno trgovino na način, ki ne ovira njenega delovanja, zlasti z uporabo posebne programske opreme ali naprav,
  3. da v spletni trgovini ne izvajate dejanj, kot so: pošiljanje ali objavljanje nezaželenih komercialnih informacij (spam),
  4. uporabljati spletno trgovino na način, ki ni obremenjujoč za druge stranke in prodajalca,
  5. kakršno koli vsebino, objavljeno v spletni trgovini, uporabljati samo za svojo osebno uporabo,
  6. uporabljati spletno trgovino na način, ki je skladen z veljavnimi zakoni Republike Poljske, določbami poslovnika in splošnimi načeli uporabe interneta.
 1. Storitve
 1. Prodajalec v spletni trgovini omogoča uporabo brezplačnih storitev, ki jih zagotavlja 24 ur na dan, 7 dni na teden.
 2. Storitev vodenja računa v spletni trgovini je na voljo po registraciji. Registracija poteka tako, da izpolnite in sprejmete registracijski obrazec, ki je na voljo na eni od strani spletne trgovine. Pogodba o opravljanju storitve, ki obsega vodenje računa v spletni trgovini, je sklenjena za nedoločen čas in preneha veljati v trenutku, ko stranka pošlje zahtevo za izbris računa ali uporabi gumb "Izbriši račun".
 3. Kupec ima možnost, da od prodajalca prejema komercialne informacije v obliki sporočil, poslanih na elektronski naslov, ki ga je navedel (storitev pošiljanja novic). V ta namen je treba navesti pravilen e-poštni naslov ali aktivirati ustrezno polje v obrazcu za registracijo ali obrazcu za naročilo. Kupec lahko kadar koli prekliče soglasje za pošiljanje komercialnih informacij. Pogodba o storitvi Newsletter se sklene za nedoločen čas in preneha veljati na zahtevo stranke, da odstrani svoj e-poštni naslov iz storitve naročanja na Newsletter ali da se odjavi od naročnine prek povezave v sporočilu Newsletter.
 4. Stranka ima možnost, da v spletni trgovini objavi posamezne in subjektivne izjave, ki se med drugim nanašajo na blago ali potek transakcije. Z dodajanjem izjav stranka izjavlja, da ima vse pravice do takšne vsebine, zlasti avtorske in sorodne pravice ter pravice industrijske lastnine. Pogodba o opravljanju storitev, ki vključujejo objavo mnenj o Blagu v spletni trgovini, je sklenjena za določen čas in preneha veljati takoj, ko je mnenje dodano.
 5. Izjave morajo biti jasne in razumljive ter ne smejo kršiti veljavne zakonodaje, vključno s pravicami tretjih oseb, zlasti ne smejo biti žaljive, kršiti osebnostnih pravic ali predstavljati dejanja nelojalne konkurence. Objavljene izjave se razširijo na spletni strani spletne trgovine.
 6. Z objavo izjave se kupec strinja z brezplačno uporabo te izjave in njeno objavo s strani prodajalca ter z razvojem del v smislu Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. 1994, št. 24, točka 83).
 7. Prodajalec ima pravico občasno organizirati natečaje in promocije, katerih pogoji so vsakič navedeni na spletnih straneh trgovine. Akcije v spletni trgovini se ne seštevajo, razen če je v pravilih posamezne akcije določeno drugače.
 8. Če stranka krši določbe teh pogojev, lahko prodajalec po neučinkovitem pozivu k prenehanju ali odpravi kršitev, pri čemer določi ustrezen rok, odpove pogodbo o izvajanju storitev s 14-dnevnim odpovednim rokom.
 1. Postopek za sklenitev prodajne pogodbe
 1. Informacije o Blagu, ki so navedene na spletnih straneh Trgovine, zlasti njihovi opisi, tehnični in uporabni parametri ter cene, predstavljajo vabilo k sklenitvi pogodbe v smislu člena 71 civilnega zakonika.
 2. Vse blago, ki je na voljo v spletni trgovini, je povsem novo, brez fizičnih in pravnih napak ter je bilo zakonito uvedeno na poljski trg.
 3. Če želite oddati naročilo, morate imeti aktiven e-poštni račun.
 4. V primeru oddaje naročila prek obrazca za naročilo, ki je na voljo na spletni strani spletne trgovine, stranka odda naročilo prodajalcu v elektronski obliki in predstavlja ponudbo za sklenitev prodajne pogodbe za blago, ki je predmet naročila. Ponudba, dana v elektronski obliki, je za stranko zavezujoča, če prodajalec na elektronski naslov, ki ga je navedla stranka, pošlje potrditev o sprejemu v izvršitev naročila, ki predstavlja izjavo prodajalca o sprejemu strankine ponudbe, in ko jo stranka prejme, je sklenjena Prodajna pogodba.
 5. Oddaja naročila v spletni trgovini po telefonu ali z elektronskim sporočilom poteka ob delovnih dneh in ob urah, navedenih na spletni strani spletne trgovine. V ta namen mora kupec:
  1. v vsebini e-poštnega sporočila, naslovljenega na prodajalca, navesti ime blaga med blagom na spletni strani trgovine in njegovo količino,
  2. izbrati način dostave in način plačila izmed načinov dostave in plačila, ki so navedeni na spletni strani Trgovine,
  3. posredovati podatke, potrebne za obdelavo naročila, zlasti: ime in priimek, kraj bivanja in e-poštni naslov.
 6. Informacijo o skupni vrednosti naročila iz zgornje točke prodajalec vsakič poda ustno po tem, ko je naročilo v celoti izpolnjeno, ali z obvestilom po elektronski pošti, skupaj z informacijo, da sklenitev prodajne pogodbe s strani kupca pomeni obveznost plačila naročenega blaga, s čimer je prodajna pogodba sklenjena.
 7. V primeru kupca, ki je potrošnik, prodajalec pošlje kupcu potrditev pogojev naročila vsakič, ko je naročilo oddano po telefonu ali elektronski pošti.
 8. Pogodba je sklenjena takoj, ko kupec, ki je potrošnik (kot odgovor na potrditev pogojev naročila, ki ga je poslal prodajalec), na prodajalčev elektronski naslov pošlje elektronsko sporočilo, v katerem: sprejme vsebino poslanega naročila in se strinja z njegovo izvedbo; in sprejme vsebino splošnih pogojev ter potrdi, da je prebral navodila o odstopu od pogodbe.
 9. Ko je prodajna pogodba sklenjena, prodajalec kupcu potrdi pogoje tako, da jih pošlje na njegov elektronski naslov ali pisno na naslov, ki ga je navedel kupec.
 10. Prodajna pogodba se sklene v poljskem, angleškem, španskem, francoskem, italijanskem ali madžarskem jeziku, z vsebino v skladu s pogoji.
 1. Dostava
 1. Dostava Blaga se opravi na naslov, ki ga kupec navede ob oddaji naročila.
 2. Stranka lahko izbere naslednje oblike dostave naročenega blaga:
  1. prek kurirske službe;
  2. prek poštnega operaterja;
  3. osebni prevzem na prodajalčevem prevzemnem mestu.
 3. Prodajalec na spletnih straneh Trgovine v opisu Blaga kupca obvesti o številu delovnih dni, potrebnih za obdelavo naročila in njegovo dostavo, ter o višini stroškov za dostavo Blaga.
 4. Čas dostave in obdelave naročila je izračunan v delovnih dneh. 15 do 20 dni.
 5. Prodajalec bo po izbiri kupca skupaj z blagom predložil potrdilo o prejemu ali račun DDV za dobavljeno blago.
 6. Če so za blago, zajeto v naročilu, določeni različni roki, velja za celotno naročilo najdaljši predpisani rok.

VII. Cene in načini plačila

 1. Cene blaga so navedene v poljskih zlotih, ameriških dolarjih ali evrih po izbiri stranke in vključujejo vse sestavne dele, vključno z DDV, carino in drugimi stroški.
 2. Stranka lahko izbere naslednje načine plačila:
  1. z bančnim nakazilom na prodajalčev bančni račun (v tem primeru se obdelava naročila začne, ko prodajalec kupcu pošlje potrdilo o sprejetju naročila, naročilo pa bo poslano takoj po prejemu sredstev na prodajalčev bančni račun in izpolnitvi naročila)
   Številka računa za valuto poljski zlot: 43 1090 2398 0000 0001 3075 8397
   Številka računa za valuto Euro: 88 1090 2398 0000 0001 3076 5347 (BIC/SWIFT: WBKPPLPL, IBAN:PL)
   Številka računa za valuto USD (ameriški dolar): 46 1090 2398 0000 0001 3076 5327 (BIC/SWIFT: WBKPPLPL, IBAN:PL)
   Naslov banke:

   BZWBK 1 O. v Vroclavu
   50-950 Wrocław
   Trg 9/11;
  2. po povzetju - plačilo na prodajalčevem osebnem prevzemnem mestu (v tem primeru bo naročilo izvršeno takoj, ko bo prodajalec kupcu poslal potrdilo o sprejemu naročila, blago pa bo dostavljeno na prodajalčevo osebno prevzemno mesto);
  3. po povzetju, plačilo dobavitelju ob dobavi (v tem primeru se realizacija naročila in njegova odprema začneta, ko prodajalec kupcu pošlje potrdilo o sprejemu naročila in izpolnitvi naročila);
  4. elektronsko plačilo (v tem primeru se obdelava naročila začne, ko prodajalec kupcu pošlje potrdilo o sprejetju naročila in ko prodajalec iz sistema posrednika za izdajo računov prejme informacijo, da je kupec izvedel plačilo, odprema pa se izvede takoj po zaključku naročila).
 3. Prodajalec kupca na spletni strani trgovine obvesti o roku, v katerem mora kupec plačati naročilo. Če kupec ne opravi plačila v roku iz prejšnjega stavka, lahko prodajalec po neučinkovitem pozivu k plačilu z določitvijo ustreznega roka odstopi od pogodbe na podlagi 491. člena civilnega zakonika.

VIII. Pravica do umika

 1. Stranka, ki je potrošnik, lahko brez navedbe razloga odstopi od pogodbe, tako da v 14 dneh predloži ustrezno izjavo. Za spoštovanje tega roka zadostuje, da izjavo pošljete pred iztekom roka.
 2. Stranka lahko izjavo oblikuje sama ali uporabi vzorec izjave o odstopu od pogodbe, ki je priložen kot Priloga št. 1 k Splošnim pogojem.
 3. Štirinajstdnevni rok se šteje od dneva, ko je bilo blago dobavljeno, v primeru pogodbe o storitvah pa od datuma njene sklenitve.
 4. Po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe prodajalec pošlje potrdilo o prejemu obvestila o odstopu od pogodbe na elektronski naslov potrošnika.
 5. Potrošnikova pravica do odstopa od pogodbe je izključena v primeru:
  1. opravljanje storitev, če je prodajalec v celoti opravil storitev z izrecnim soglasjem potrošnika, ki ga je prodajalec pred izvedbo storitve obvestil, da bo po prodajalčevi izvedbi izgubil pravico do odstopa od pogodbe;
  2. Pogodba, pri kateri je cena ali nadomestilo odvisno od nihanj na finančnem trgu, na katera prodajalec nima vpliva in do katerih lahko pride pred koncem odstopnega roka;
  3. Pogodba, pri kateri je predmet izpolnitve nerazdelano blago, izdelano po specifikacijah potrošnika ali namenjeno izpolnjevanju njegovih osebnih potreb;
  4. Pogodba, pri kateri je predmet izpolnitve blago, ki se hitro pokvari ali ima kratek rok trajanja;
  5. Pogodba, pri kateri je predmet izpolnitve blago, dobavljeno v zaprti embalaži, ki je po odprtju zaradi zdravstvenih ali higienskih razlogov ni mogoče vrniti, če je bila embalaža odprta po dobavi;
  6. Pogodba, pri kateri so predmet izpolnitve izdelki, ki po dobavi zaradi svoje narave postanejo neločljivi od drugih stvari;
  7. Pogodba, pri kateri so predmet izpolnitve alkoholne pijače, katerih cena je bila dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe in katerih dobava se lahko opravi šele po 30 dneh, njihova vrednost pa je odvisna od nihanj na trgu, na katera prodajalec nima vpliva;
  8. pogodbo, v kateri je potrošnik izrecno zahteval, da prodajalec pride k njemu, da opravi nujno popravilo ali vzdrževanje; če prodajalec opravi dodatne storitve, razen tistih, ki jih je zahteval potrošnik, ali dobavi blago, razen rezervnih delov, potrebnih za popravilo ali vzdrževanje, ima potrošnik pravico do odstopa od pogodbe v zvezi z dodatnimi storitvami ali blagom;
  9. Pogodba, katere predmet je zvočni ali vizualni posnetek ali računalniška programska oprema, dobavljena v zaprti embalaži, če je bila embalaža po dobavi odprta; dobava časopisov, periodičnih publikacij ali revij, razen naročniške pogodbe;
  10. Pogodba sklenjena na javni dražbi;
  11. Pogodbe o zagotavljanju nastanitve, razen za stanovanjske namene, prevoza blaga, najema avtomobilov, gostinskih storitev, prostočasnih, zabavnih, športnih ali kulturnih dogodkov, če je v pogodbi določen dan ali obdobje storitve;
  12. pogodbe o dobavi digitalne vsebine, ki ni zapisana na otipljivem nosilcu podatkov, če se je izvajanje začelo z izrecnim soglasjem potrošnika pred iztekom roka za odstop od pogodbe in po tem, ko je prodajalec potrošnika obvestil o izgubi pravice do odstopa od pogodbe.
 6. V primeru odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. Kar sta stranki zagotovili, se vrne nespremenjeno, razen če je bila sprememba potrebna zaradi ugotovitve narave, značilnosti in funkcionalnosti blaga. Vračilo je treba opraviti takoj, najpozneje v 14 dneh. Kupljeno Blago je treba vrniti na prodajalčev naslov.
 7. Prodajalec potrošniku nemudoma, najpozneje pa v 14 dneh od datuma prejema potrošnikove izjave o odstopu od pogodbe, povrne vsa plačila, ki jih je opravil potrošnik, vključno s stroški dostave blaga. Prodajalec vrne plačilo z enakim načinom plačila, kot ga je uporabil potrošnik, razen če se potrošnik strinja z drugačnim načinom vračila, ki za potrošnika ne pomeni nobenih stroškov. Prodajalec lahko zadrži povračilo plačil, prejetih od potrošnika, dokler ne prejme izdelka nazaj ali dokler potrošnik ne predloži dokazila o vrnitvi, kar koli se zgodi prej, razen če je prodajalec ponudil, da izdelek sam prevzame od potrošnika.
 8. Če je potrošnik izbral način dostave blaga, ki ni najcenejši običajni način dostave, ki ga ponuja prodajalec, prodajalec potrošniku ni dolžan povrniti nobenih dodatnih stroškov, ki jih ima potrošnik.
 9. Kupec nosi samo neposredne stroške vračila blaga, razen če se je prodajalec strinjal, da bo te stroške nosil sam.
 1. Garancijski zahtevki za blago
 1. Prodajalec se zavezuje, da bo dobavil blago brez napak.
 2. Prodajalec je kupcu, ki je potrošnik, odgovoren za napake v skladu z načeli iz členov 556-576 civilnega zakonika. V razmerju do kupcev, ki so podjetniki, je garancija izključena.
 3. Pritožbe, ki izhajajo iz kršitev pravic kupca, zagotovljenih z zakonom ali na podlagi tega pravilnika, je treba nasloviti na Sport Fashion Mode Teresa Urbanowicz, Stabłowicka 123, 54-062 Wrocław, elektronski naslov: sklep@urbanowiczhaft.pl, telefonska številka 0071 354 04 06.
 4. Za obravnavo pritožbe mora kupec poslati ali dostaviti blago, ki je predmet pritožbe, in po možnosti priložiti dokazilo o nakupu. Blago je treba dostaviti ali poslati na naslov, naveden v točki. 3.
 5. Prodajalec se zavezuje, da bo vsako pritožbo obravnaval v 14 dneh.
 6. V primeru pomanjkljivosti v reklamaciji prodajalec pozove kupca, da v potrebnem obsegu dopolni reklamacijo takoj, najpozneje pa v 7 dneh od datuma prejema poziva s strani kupca.
 1. Pritožbe v zvezi z zagotavljanjem elektronskih storitev
 1. Kupec lahko prodajalcu predloži pritožbe v zvezi z delovanjem trgovine in uporabo storitev. Pritožbe lahko pošljete v pisni obliki na naslednji naslov: Sport Fashion Mode Teresa Urbanowicz, Stabłowicka 123, 54-062 Wrocław, na elektronski naslov: sklep@urbanowiczhaft.pl, telefonska številka 0071 354 04 06.
 2. V pritožbi mora stranka navesti svoje ime, poštni naslov, vrsto in opis težave.
 3. Prodajalec se zavezuje, da bo vsako pritožbo obravnaval v 14 dneh, če to ni mogoče, pa bo kupca v tem roku obvestil, kdaj bo pritožba obravnavana. V primeru pomanjkljivosti v reklamaciji prodajalec pozove kupca, da v 7 dneh od dneva, ko kupec prejme poziv, dopolni reklamacijo v potrebnem obsegu.
 1. Jamstva
 1. Za blago je lahko zagotovljeno jamstvo proizvajalca ali prodajalca.
 2. V primeru Blaga, za katerega velja garancija, so informacije o obstoju in vsebini garancije ter obdobju, za katerega je bila odobrena, vedno navedene v opisu Blaga na spletnih straneh Trgovine.

XII. Izvensodni pritožbeni in odškodninski postopki

 1. Stranka, ki je potrošnik, ima med drugim na voljo naslednje možnosti za uporabo izvensodnih pritožbenih postopkov in pravnih sredstev:
  1. ima pravico, da za rešitev spora, ki izhaja iz sklenjene prodajne pogodbe, zaprosi stalno potrošniško sodišče, ki deluje pri trgovinskem inšpektoratu;
  2. ima pravico, da pri regionalnem inšpektorju tržne inšpekcije zahteva začetek postopka mediacije za sporazumno rešitev spora med kupcem in prodajalcem;
  3. lahko dobi brezplačno pomoč pri reševanju spora med stranko in prodajalcem, pri čemer lahko uporabi tudi brezplačno pomoč okrožnega (občinskega) varuha potrošnikov ali družbene organizacije, katere zakonske naloge vključujejo varstvo potrošnikov (npr. Zveza potrošnikov, Zveza poljskih potrošnikov). Svetovanje zagotavljata Zveza potrošnikov na brezplačni telefonski številki za pomoč potrošnikom 800 007 707 in Zveza poljskih potrošnikov na elektronskem naslovu porady@dlakonsumentow.pl;
  4. vložite pritožbo prek spletne platforme EU ODR, ki je na voljo na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. Varstvo osebnih podatkov

Prodajalec zbira in obdeluje osebne podatke, ki jih posredujejo stranke, v skladu z veljavno zakonodajo in v skladu s Politiko zasebnosti, ki določa Priloga 2 poslovnika.

XIV. Končne določbe

 1. Vse pravice do spletne trgovine, vključno z avtorskimi pravicami, pravicami intelektualne lastnine na imenu, internetni domeni, spletni strani spletne trgovine ter obrazcih in logotipih, pripadajo prodajalcu, njihova uporaba pa je dovoljena le na način, določen v teh pogojih in v skladu z njimi.
 2. Za reševanje morebitnih sporov med prodajalcem in kupcem, ki je potrošnik, so pristojna sodišča v skladu z določbami ustreznih določb zakonika o civilnem postopku.
 3. Morebitni spori med prodajalcem in kupcem, ki je podjetnik, se predložijo sodišču, ki je pristojno po sedežu prodajalca.
 4. Zadeve, ki niso zajete v teh pogojih, urejajo določbe civilnega zakonika, določbe zakona o opravljanju storitev po elektronski poti, določbe zakona o pravicah potrošnikov in druge ustrezne določbe poljske zakonodaje.
 5. Vsaka stranka je o vseh spremembah teh pogojev obveščena z informacijami na domači strani spletne trgovine, ki vsebujejo povzetek sprememb in datum njihovega začetka veljavnosti. Stranke, ki imajo račun, bodo o spremembah skupaj s povzetkom sprememb dodatno obveščene na elektronski naslov, ki ga bodo navedle. Datum začetka veljavnosti sprememb ne sme biti krajši od 14 dni od datuma objave sprememb. Če stranka, ki ima račun, ne sprejema nove vsebine splošnih pogojev, mora o tem obvestiti prodajalca v 14 dneh od datuma obvestila o spremembah splošnih pogojev. Obvestilo prodajalcu, da ne sprejema nove vsebine pogojev, ima za posledico prekinitev pogodbe.

Priloga 2 k pravilniku.