Uvjeti i odredbe prepaid kartice

Propisi internetske trgovine – www.urbanowiczhaft.pl

 1. Općenito
 1. Ovim se Uredbama definiraju opći uvjeti, način pružanja elektroničkih usluga i prodaja koje se obavljaju putem internetske trgovine www.urbanowiczhaft.pl. Trgovinu vodi Teresa Urbanowicz, koja vodi posao pod nazivom Sport Fashion Mode, Teresa Urbanowicz, upisana u registar poduzetnika Središnjeg registra i Informacija o gospodarskoj djelatnosti koje vodi ministrica poduzetništva i tehnologije na adresi ul. Trzebnicka 52, 50-231 Wrocław, NIP:8950008569, REGON:931512736, u daljnjem tekstu Prodavatelj.
 2. Kontakt s Prodavateljem odvija se putem:
  1. e-mail adresa: sklep@urbanowiczhaft.pl;
  2. telefonom: 0071 354 04 06.
 3. Ove su Uredbe kontinuirano dostupne na www.urbanowiczhaft.pl web stranici, na način koji omogućuje njegovo stjecanje, umnožavanje i bilježenje sadržaja ispisom ili spremanjem na prijevozniku u bilo kojem trenutku.
 4. Prodavatelj obavještava da korištenje usluga koje se pružaju elektroničkim putem može uključivati prijetnju svakog korisnika Interneta, koja se sastoji od mogućnosti uvođenja zlonamjernog softvera u ICT sustav Kupca te pribavljanja i izmjene njegovih podataka od strane neovlaštenih osoba. Kako bi se izbjegao rizik od gore spomenutih prijetnji, Kupac bi trebao koristiti odgovarajuće tehničke mjere koje će smanjiti njihovu pojavu, posebno antivirusne programe i vatrozid.
 1. Definicije

Pojmovi koji se koriste u Pravilniku znače:

 1. Dani – to su dani od ponedjeljka do petka, osim državnih praznika;
 2. Klijent – fizička osoba koja ima punu poslovnu sposobnost, fizička osoba koja obavlja poslovnu djelatnost, pravna osoba ili organizacijska jedinica koja nije pravna osoba, kojoj posebne odredbe daju pravnu sposobnost, koja izdaje narudžbu kao dio internetske trgovine ili koristi druge usluge dostupne u internetskoj trgovini;
 3. Građanski zakonik – Zakon od 23. travnja 1964. (Časopis za zakone br. 16, točka 93., kako je izmijenjen);
 4. Račun – dio internetske trgovine dodijeljen određenom kupcu, putem kojeg kupac može obavljati određene aktivnosti u sklopu internetske trgovine;
 5. Potrošač – Kupac koji je potrošač u smislu čl.
 6. Poduzetnik – Kupac koji je poduzetnik u smislu čl.
 7. Pravila – ovaj dokument;
 8. Roba – proizvod predstavljen u internetskoj trgovini, čiji je opis dostupan uz svaki od predstavljenih proizvoda;
 9. Kupoprodajni ugovor – Ugovor o prodaji robe u smislu Građanskog zakonika, sklopljen između Prodavatelja i Kupca,
 10. Usluga – usluge koje prodavatelj pruža kupcima elektroničkim putem u smislu odredbi Zakona od 18. srpnja 2002. o pružanju elektroničkih usluga (Časopis zakona br. 144, točka 1204, kako je izmijenjen);
 11. Zakon o pravima potrošača – Zakon od 30. svibnja 2014. o pravima potrošača (Journal of Laws iz 2014., br. 827);
 12. Zakon o pružanju elektroničkih usluga – Zakon od 18. srpnja 2002. o pružanju elektroničkih usluga (Journal of Laws br. 144, točka 1204, kako je izmijenjen);
 13. Narediti – izjava o volji Kupca, usmjerena izravno na sklapanje Ugovora o kupoprodaji, posebno navodeći vrstu i količinu Robe.

III. Pravila za korištenje internetske trgovine

 1. Korištenje internetske trgovine moguće je pod uvjetom da ICT sustav koji koristi Kupac ispunjava sljedeće minimalne tehničke zahtjeve:
  1. računalo ili mobilni uređaj s pristupom internetu,
  2. pristup e-pošti,
  3. Internet Explorer verzije 11 ili noviji, Firefox verzija 28.0 ili novija, Chrome verzija 32 ili novija, Opera verzije 12.17 ili novija, Safari verzija 1.1. ili novija,
  4. omogućavanje kolačića i Javascripta u web pregledniku.
 2. Korištenje internetske trgovine znači svaku radnju kupca koja dovodi do njegovog upoznavanja sa sadržajem sadržanim u Trgovini.
 3. Kupac je posebno dužan:
  1. ne pružati ili prenositi sadržaj zabranjen zakonom, npr. sadržaj kojim se promiče nasilje, kleveta ili krše osobna prava i druga prava trećih strana,
  2. koristiti internetsku trgovinu na način koji ne ometa njezino funkcioniranje, posebno upotrebom određenog softvera ili uređaja,
  3. ne poduzimati radnje kao što su: slanje ili stavljanje neželjenih komercijalnih informacija (neželjene pošte) kao dijela internetske trgovine,
  4. koristiti internetsku trgovinu na način koji nije nezgodan za druge kupce i za prodavatelja,
  5. koristiti sav sadržaj objavljen u sklopu Internetske trgovine samo za osobnu upotrebu,
  6. koristiti Internetsku trgovinu na način koji je u skladu s odredbama zakona koji je na snazi na području Republike Poljske, odredbama Pravilnika, kao i općim načelima korištenja Interneta.
 1. Usluga
 1. Prodavatelj omogućuje korištenje besplatnih usluga putem Online trgovine, koje prodavatelj pruža 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu.
 2. Usluga održavanja računa u internetskoj trgovini dostupna je nakon registracije. Registracija se vrši ispunjavanjem i prihvaćanjem obrasca za registraciju, dostupnog na jednoj od web stranica Internetske trgovine. Ugovor o pružanju usluge koji se sastoji od održavanja računa u Internetskoj trgovini sklapa se na neodređeno vrijeme i raskida se kada Kupac pošalje zahtjev za brisanje Računa ili koristi gumb "Izbriši račun".
 3. Kupac ima mogućnost primanja komercijalnih informacija od Prodavatelja u obliku poruka poslanih na e-mail adresu koju je dao Kupac (Newsletter usluga). Da biste to učinili, morate navesti valjanu adresu e-pošte ili aktivirati odgovarajuće polje u obrascu za registraciju ili obrascu Narudžbe. Kupac može opozvati pristanak za slanje komercijalnih podataka u bilo kojem trenutku. Ugovor o pružanju Newsletter usluge sklapa se na neodređeno vrijeme i raskida se kada Kupac pošalje zahtjev za uklanjanje svoje e-mail adrese iz Newsletter pretplate ili otkaza pretplatu putem poveznice sadržane u poruci poslanoj u sklopu Newsletter usluge.
 4. Kupac ima mogućnost knjiženja u internetskoj trgovini pojedinačnih i subjektivnih izjava koje se odnose m.in. na Robu ili tijek transakcije. Dodavanjem izjava Kupac izjavljuje da ima sva prava na ovaj sadržaj, posebno vlasnička autorska prava, srodna prava i prava industrijskog vlasništva. Ugovor o pružanju usluga koji se sastoji od objavljivanja mišljenja o Robi u Internetskoj trgovini sklapa se na određeno vrijeme i prestaje prilikom dodavanja mišljenja.
 5. Izjave bi trebale biti sastavljene na transparentan i razumljiv način i ne smiju kršiti mjerodavno pravo, uključujući prava trećih strana, posebno ne smiju biti klevetničke, kršiti osobna prava ili predstavljati nepošteno tržišno natjecanje. Objavljene izjave šire se na web stranicama internetske trgovine.
 6. Objavljivanjem izjave Kupac pristaje na besplatno korištenje ove izjave i njezinu objavu od strane Prodavatelja, kao i na izradu elaborata djela u smislu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (Časopis zakona iz 1994. br. 24 točka 83).
 7. Prodavatelj ima pravo organizirati povremena natjecanja i promocije, čiji će uvjeti biti dani svaki put na web stranicama Trgovine. Promocije u internetskoj trgovini ne mogu se kombinirati, osim ako propisi određene promocije ne predviđaju drugačije.
 8. U slučaju kršenja odredbi ovih Pravilnika od strane Kupca, Prodavatelj, nakon prethodnog neučinkovitog poziva na prekid ili uklanjanje kršenja, s odgovarajućim rokom, može raskinuti ugovor o pružanju usluga s otkaznim rokom od 14 dana.
 1. Postupak sklapanja ugovora o kupoprodaji
 1. Informacije o Robi koja se nalazi na web stranicama Trgovine, posebno njihovi opisi, tehnički i funkcionalni parametri i cijene, predstavljaju poziv na sklapanje Ugovora u smislu čl.
 2. Sva roba dostupna u internetskoj trgovini potpuno je nova, bez fizičkih i pravnih nedostataka i legalno je uvedena na poljsko tržište.
 3. Uvjet za slanje narudžbe je imati aktivan račun e-pošte.
 4. U slučaju slanja Narudžbe putem obrasca za narudžbu dostupnog na web stranici Internetske trgovine, Narudžbu Prodavatelju dostavlja Kupac u elektroničkom obliku i predstavlja ponudu za sklapanje Ugovora o kupoprodaji robe koja je predmet Narudžbe. Ponuda dostavljena u elektroničkom obliku obvezuje Kupca ako Prodavatelj pošalje potvrdu o prihvaćanju Narudžbe na e-mail adresu koju je dao Kupac, a to je izjava Prodavatelja o prihvaćanju ponude Kupca i po primitku od strane Kupca sklapa se Kupoprodajni ugovor.
 5. Naručivanje u internetskoj trgovini putem telefona ili slanjem elektroničke poruke odvija se radnim danima i satima naznačenim na web mjestu Internetske trgovine. U tu svrhu Kupac bi trebao:
  1. u sadržaju elektroničke poruke upućene Prodavatelju navesti ime Robe iz redova Robe na web stranici Trgovine i njezinu količinu,
  2. navesti način dostave i oblik plaćanja među načinima dostave i plaćanja navedenim na web stranici Trgovine,
  3. navesti podatke potrebne za dovršetak Narudžbe, posebno: ime i prezime, mjesto prebivališta i adresu e-pošte.
 6. Podatke o ukupnoj vrijednosti Narudžbe iz gornje točke Prodavatelj svaki put dostavlja usmeno nakon izvršenja cjelokupne Narudžbe ili e-mailom zajedno s informacijama da sklapanje Ugovora o kupoprodaji od strane Kupca podrazumijeva obvezu plaćanja naručene Robe, u tom trenutku sklapa Ugovor o kupoprodaji.
 7. U slučaju Kupca koji je Potrošač, Prodavatelj svaki put nakon narudžbe putem telefona ili e-maila šalje Kupcu potvrdu o uvjetima izvršene Narudžbe.
 8. Ugovor se sklapa kada Kupac koji je Potrošač (kao odgovor na potvrdu uvjeta Narudžbe koju je poslao Prodavatelj) pošalje elektroničku poruku na e-mail adresu Prodavatelja, u kojoj Kupac: prihvaća sadržaj poslane Narudžbe i pristaje na njezinu provedbu te prihvaća sadržaj Pravilnika i potvrđuje čitanje uputa o odustajanju od Ugovora.
 9. Nakon sklapanja Ugovora o kupoprodaji, Prodavatelj potvrđuje svoje uvjete Kupcu slanjem na e-mail adresu Kupca ili pisanim putem na adresu koju je dao Kupac.
 10. Kupoprodajni ugovor sklapa se na poljskom, engleskom, španjolskom, francuskom, talijanskom ili mađarskom jeziku, sa sadržajem koji je u skladu s Pravilnikom.
 1. Isporuka
 1. Dostava robe vrši se na adresu koju je kupac naznačio prilikom narudžbe.
 2. Kupac može odabrati sljedeće oblike isporuke naručene robe:
  1. putem kurira;
  2. putem poštanskog operatera;
  3. samostalno prikupljanje na osobnom sabirnom mjestu Prodavatelja.
 3. Na internetskim stranicama Trgovine Prodavatelj u opisu Robe obavještava Kupca o broju radnih dana potrebnih za dovršetak Narudžbe i njezinoj isporuci, kao io iznosu naknada za isporuku Robe.
 4. Datum isporuke i izvršenja Narudžbe broji se u radnim danima od 15 do 20 dana.
 5. Prodavatelj, u skladu s voljom Kupca, zajedno s Robom dostavlja račun s računom za račun ili PDV koji pokriva isporučenu Robu.
 6. Ako je za Robu obuhvaćenu Narudžbom predviđeno drugo razdoblje izvršenja, najduže razdoblje Naloga primjenjuje se na cijeli Nalog.

VII. Cijene i načini plaćanja

 1. Cijene robe izražene su u poljskim zlotama, američkim dolarima ili eurima po izboru kupca i uključuju sve komponente, uključujući PDV, carine i druge naknade.
 2. Kupac može odabrati sljedeće načine plaćanja:
  1. bankovni prijenos na bankovni račun Prodavatelja (u tom slučaju izvršenje Narudžbe započet će nakon što Prodavatelj kupcu pošalje potvrdu Narudžbe, a pošiljka će biti izvršena odmah nakon što se sredstva uplate na bankovni račun Prodavatelja i Narudžba bude dovršena)
   Broj računa za valutu Poljska zlota: 43 1090 2398 0000 0001 3075 8397
   Broj računa za Euro: 88 1090 2398 0000 0001 3076 5347 (BIC/SWIFT: WBKPPLPL, IBAN:PL)
   Broj računa za USD (američki dolar): 46 1090 2398 0000 0001 3076 5327 (BIC/SWIFT: WBKPPLPL, IBAN:PL)
   Adresa banke:

   BZWBK 1 O. u Wrocławu
   50-950 Wroclaw
   Tržište 9/11;
  2. gotovinom na osobnoj naplati – plaćanje na osobnom mjestu za preuzimanje Prodavatelja (u tom slučaju Narudžba će se obraditi odmah nakon što Prodavatelj kupcu pošalje potvrdu Narudžbe, a Roba će biti puštena na osobno mjesto preuzimanja Prodavatelja);
  3. gotovinom po isporuci, plaćanjem dobavljaču po isporuci (u tom slučaju izvršenje Narudžbe i njezina pošiljka započet će nakon što Prodavatelj kupcu pošalje potvrdu o prihvaćanju Narudžbe i dovrši Narudžbu);
  4. elektroničko plaćanje (u tom slučaju izvršenje Narudžbe započet će nakon što Prodavatelj kupcu pošalje potvrdu Narudžbe i nakon što Prodavatelj primi informacije iz sustava agenta za namiru o plaćanju koje je izvršio Kupac, a pošiljka će biti izvršena odmah nakon dovršetka Narudžbe).
 3. Prodavatelj na web stranici Trgovine obavještava Kupca o datumu na koji je dužan izvršiti uplatu za Narudžbu. U slučaju neplaćanja od strane Kupca u roku navedenom u prethodnoj rečenici, Prodavatelj, nakon prethodnog neučinkovitog zahtjeva za plaćanje s odgovarajućim rokom, može odustati od Ugovora u skladu s člankom 491 Građanskog zakonika.

VIII. Pravo na povlačenje iz Sporazuma

 1. Kupac koji je potrošač može odustati od Ugovora bez navođenja razloga podnošenjem odgovarajuće izjave u roku od 14 dana. Da bi se ispunio taj rok, dovoljno je poslati izjavu prije njezina isteka.
 2. Kupac može samostalno sastaviti izjavu ili koristiti izjavu modela o odustajanju od Ugovora, koja čini Aneks 1 Pravilnika.
 3. Razdoblje od 14 dana računa se od datuma isporuke Robe ili, u slučaju Ugovora o uslugama, od datuma njezina sklapanja.
 4. Po primitku izjave o odustajanju od Ugovora od strane Potrošača, Prodavatelj će na e-mail adresu Potrošača poslati potvrdu o primitku izjave o odustajanju od Ugovora.
 5. Pravo potrošača na odustajanje od Ugovora isključeno je u slučaju:
  1. pružanje usluga, ako je Prodavatelj u cijelosti izvršio uslugu uz izričitu suglasnost Potrošača, koji je prije početka usluge obaviješten da će nakon izvršenja usluge od strane Prodavatelja izgubiti pravo odustajanja od Ugovora;
  2. Ugovor u kojem cijena ili naknada ovise o fluktuacijama na financijskom tržištu nad kojima Prodavatelj nema kontrolu i koje se mogu dogoditi prije roka za povlačenje iz Ugovora;
  3. Ugovor u kojem je predmet usluge nemontažna Roba, proizvedena prema specifikacijama potrošača ili služi za zadovoljavanje njegovih individualnih potreba;
  4. Sporazum u kojem je predmet usluge Roba koja podliježe brzom pogoršanju ili ima kratak rok trajanja;
  5. Ugovor u kojem je predmet usluge Roba isporučena u zapečaćenom pakiranju, koja se nakon otvaranja ambalaže ne može vratiti zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga, ako je ambalaža otvorena nakon isporuke;
  6. Ugovor u kojem su predmet usluge Proizvodi koji su nakon isporuke, zbog svoje prirode, nerazdvojno povezani s drugim stvarima;
  7. Ugovor u kojem su predmet usluge alkoholna pića, čija je cijena dogovorena prilikom sklapanja Ugovora o kupoprodaji, a čija se isporuka može izvršiti tek nakon 30 dana i čija vrijednost ovisi o fluktuacijama na tržištu nad kojim Prodavatelj nema kontrolu;
  8. Ugovor u kojem je Potrošač izričito zahtijevao da mu Prodavatelj dođe na hitni popravak ili održavanje; ako Prodavatelj pruža dodatne usluge osim onih koje je zatražio Potrošač ili pruža robu koja nije rezervni dio potreban za popravak ili održavanje, pravo na odustajanje od Ugovora ima pravo na Potrošača u vezi s dodatnim uslugama ili Robom;
  9. Ugovor u kojem su predmet usluge zvučne ili vizualne snimke ili računalni programi isporučeni u zapečaćenom pakiranju, ako je pakiranje otvoreno nakon isporuke; izdavanje novina, časopisa ili časopisa, uz iznimku Ugovora o pretplati;
  10. ugovor sklopljen na javnoj dražbi;
  11. Ugovori o pružanju usluga u području smještaja, osim u stambene svrhe, prijevoz robe, najam automobila, ugostiteljstvo, usluge vezane uz slobodno vrijeme, zabavu, sportske ili kulturne događaje, ako je ugovorom određen dan ili razdoblje usluge;
  12. Ugovori o isporuci digitalnog sadržaja koji nisu zabilježeni na materijalnom mediju, ako je izvršenje usluge započelo uz izričitu suglasnost Potrošača prije roka za odustajanje od Ugovora i nakon što ga je Prodavatelj obavijestio o gubitku prava na odustajanje od Ugovora.
 6. U slučaju odustajanja od Sporazuma na daljinu, Sporazum se smatra ništavnim. Ono što su stranke dostavile vraća se nepromijenjeno, osim ako je promjena bila nužna kako bi se utvrdila priroda, karakteristike i funkcionalnost Robe. Povratak bi se trebao obaviti odmah, najkasnije u roku od 14 dana. Kupljenu Robu treba vratiti na adresu Prodavatelja.
 7. Prodavatelj će odmah, ali najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka Izjave potrošača o odustajanju od Ugovora, potrošaču vratiti sva plaćanja koja je izvršio, uključujući troškove isporuke Robe. Prodavatelj će izvršiti povrat novca istim načinom plaćanja koji koristi Potrošač, osim ako potrošač ne pristane na drugačiji način nadoknade, ali ovaj način neće uključivati nikakve troškove za Potrošača. Prodavatelj može uskratiti povrat uplata primljenih od Kupca sve dok se predmet ne vrati ili Kupac ne dostavi dokaz o svom povratu, ovisno o tome što nastupi prije, osim ako prodavatelj ne ponudi preuzimanje predmeta od samog Kupca.
 8. Ako je Potrošač odabrao način isporuke Robe koji nije najjeftiniji uobičajeni način isporuke koji nudi Prodavatelj, Prodavatelj nije dužan vratiti dodatne troškove koje je potrošač snosio.
 9. Kupac snosi samo izravne troškove povrata robe, osim ako prodavatelj nije pristao snositi taj trošak.
 1. Reklamacije u vezi s Robom pod jamstvom
 1. Prodavatelj se obvezuje isporučiti Robu bez nedostataka.
 2. Prodavatelj odgovara Kupcu koji je potrošač pod jamstvom za nedostatke pod uvjetima iz čl. U odnosu na kupce koji su poduzetnici, jamstvo je isključeno.
 3. Pritužbe koje proizlaze iz kršenja prava Kupca zajamčenih zakonom ili ovim Propisima trebaju se poslati na sljedeću adresu: Sport Fashion Mode Teresa Urbanowicz, Stabłowicka 123, 54-062 Wrocław, na e-mail adresu: sklep@urbanowiczhaft.pl, telefonski broj 0071 354 04 06.
 4. Kako bi razmotrio pritužbu, Kupac bi trebao poslati ili dostaviti pritužbu Robu, ako je moguće, priloživši joj dokaz o kupnji. Robu treba dostaviti ili poslati na adresu navedenu u točki 3.
 5. Prodavatelj se obvezuje razmotriti svaki prigovor u roku od 14 dana.
 6. U slučaju nedostataka u prigovoru, Prodavatelj će pozvati Kupca da ga dopuni u potrebnoj mjeri odmah, ali najkasnije u roku od 7 dana od dana primitka zahtjeva od strane Kupca.
 1. Pritužbe u vezi s pružanjem elektroničkih usluga
 1. Kupac može podnijeti prigovore Prodavatelju u vezi s funkcioniranjem Trgovine i korištenjem Usluga. Pritužbe se mogu podnijeti u pisanom obliku na sljedeću adresu: Sport Fashion Mode Teresa Urbanowicz, Stabłowicka 123, 54-062 Wrocław, na e-mail adresu: sklep@urbanowiczhaft.pl, telefonski broj 0071 354 04 06.
 2. U prigovoru Kupac treba navesti svoje ime i prezime, adresu korespondencije, vrstu i opis problema.
 3. Prodavatelj se obvezuje razmotriti svaki prigovor u roku od 14 dana, a ako to nije moguće, obavijestiti Kupca u roku kada će reklamacija biti razmotrena. U slučaju nedostataka u prigovoru, Prodavatelj će pozvati Kupca da ga dopuni u potrebnoj mjeri u roku od 7 dana od dana primitka zahtjeva od strane Kupca.
 1. Garancije
 1. Roba može imati jamstvo proizvođača ili prodavatelja.
 2. U slučaju Roba obuhvaćene jamstvom, informacije o postojanju i sadržaju jamstva i vremenu za koje je odobreno svaki put se prikazuju u opisu Robe na web stranicama Trgovine.

XII. Izvansudsko rješavanje pritužbi i pravna zaštita

 1. Kupac koji je potrošač ima m.in sljedeće mogućnosti za korištenje izvansudskih metoda žalbe i pravne zaštite:
  1. ima pravo podnijeti zahtjev stalnom arbitražnom sudu za potrošače koji djeluje u trgovinskoj inspekciji sa zahtjevom za rješavanje spora koji proizlazi iz sklopljenog Ugovora o kupoprodaji;
  2. ima pravo podnijeti zahtjev pokrajinskom inspektoru trgovinske inspekcije sa zahtjevom za pokretanje postupka mirenja u vezi s sporazumnim rješavanjem spora između Kupca i Prodavatelja;
  3. može dobiti besplatnu pomoć u rješavanju spora između Kupca i Prodavatelja, također koristeći besplatnu pomoć poviat (općinskog) ombudsmana za zaštitu potrošača ili društvene organizacije čije zakonske zadaće uključuju zaštitu potrošača (m.in. Potrošačka federacija, Udruženje poljskih potrošača). Savjete pruža Potrošačka federacija na besplatnoj liniji za pomoć potrošačima na besplatni broj za pomoć potrošačima 800 007 707 i Udruga poljskih potrošača na adresu e-pošte porady@dlakonsumentow.pl;
  4. podnijeti pritužbu putem internetske platforme EU-a za internetsko rješavanje internetskih sporova, dostupno na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. Zaštita osobnih podataka

Prodavatelj prikuplja i obrađuje osobne podatke koje pružaju Kupci u skladu s važećim zakonom i u skladu s Politikom privatnosti, koja je Privitak br. prema uvjetima i odredbama.

XIV. Konačne odredbe

 1. Sva prava na Internetsku trgovinu, uključujući ekonomska autorska prava, prava intelektualnog vlasništva na njegovo ime, internetsku domenu, internetsku stranicu Trgovine, kao i na obrasce, logotipe pripadaju Prodavatelju, a njihovo korištenje može se odvijati samo na način naveden i u skladu s Pravilnikom.
 2. Rješavanje svih sporova koji nastanu između Prodavatelja i Kupca koji je Potrošač podnosi se nadležnim sudovima u skladu s odredbama relevantnih odredbi Zakona o parničnom postupku.
 3. Rješavanje svih sporova između Prodavatelja i Kupca koji je Poduzetnik podnosi se sudu nadležnom za sjedište Prodavatelja.
 4. U pitanjima koja nisu obuhvaćena ovim Uredbama primjenjuju se odredbe Građanskog zakonika, odredbe Zakona o pružanju elektroničkih usluga, odredbe Zakona o pravima potrošača i druge relevantne odredbe poljskog prava.
 5. Svaki kupac bit će obaviješten o svim izmjenama ovih Pravilnika putem informacija na glavnoj stranici Internetske trgovine koje sadrže popis promjena i datum njihovog stupanja na snagu. Korisnici koji imaju Račun bit će dodatno obaviješteni o promjenama zajedno s izjavom na adresu e-pošte koju su naveli. Datum stupanja na snagu izmjena ne smije biti kraći od 14 dana od dana njihove objave. Ako Kupac koji ima Korisnički račun ne prihvati novi sadržaj Pravilnika, dužan je o tome obavijestiti Prodavatelja u roku od 14 dana od dana obavijesti o promjeni Pravilnika. Obavijest Prodavatelja o neprihvaćanju novog sadržaja Pravilnika rezultira raskidom Ugovora.

Dodatak br.