Dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

TYTUŁ PROJEKTU:
„Dotacja na kapitał obrotowy
dla SPORT FASHION MODE TERESA URBANOWICZ”

CEL PROJEKTU:
Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej.

PLANOWANE EFEKTY:
Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA : 210 660,54 zł