NAŘÍZENÍ O DÁRKOVÉ KARTĚ URBANOWICZ EMBROIDERY

I. Obecná ustanovení

§ 1
V těchto podmínkách pro dárkovou kartu Urbanowicz Embroidery (dále jen "podmínky") se následujícími pojmy rozumí:

a) Vydavatel - Sport Fashion Mode Teresa Urbanowicz, ul. Trzebnicka 52, 50-231 Wrocław. NIP: 8950008569,
b) Dárková karta - elektronická poukázka ve formě plastové karty, která je vydána držiteli a opravňuje uživatele k jejímu uplatnění v internetovém obchodě vydavatele. Dárková karta není elektronickým platebním prostředkem, elektronickým peněžním prostředkem ani platební kartou,
c) Zákazník - osoba, která zakoupí dárkovou kartu,
d) Uživatel - každý držitel dárkové karty,
e) Obchod - internetový obchod umístěný na webové stránce www.urbanowiczhaft.pl a jejích dílčích stránkách,
f) Částka financování - hodnota financování dárkové karty.

§ 2
Tato pravidla stanoví podmínky pro vydávání a používání Dárkové karty.

2. Předpisy jsou k dispozici:
a) v sídle vydavatele;
b) na adrese www.urbanowiczhaft.pl/regulamin-kart-przedplaconych/

 


II.Vydání dárkové karty

§ 3
Dárková karta se prodává v:
a) Prodejna papírnictví Urbanowicz Haft, Stabłowicka 123, 54-062 Wrocław.
b) Prodejna papírnictví Urbanowicz Haft, ulice Kanonia 11, 54-062 Wrocław.
c) Internetový obchod www.urbanowiczhaft.pl

1. Podmínkou pro vydání Dárkové karty Zákazníkovi je její zakoupení Zákazníkem na pokladně stacionáře nebo na webových stránkách.

§ 4
1. Dárkovou kartu lze použít v internetovém obchodě Urbanowicz Embroidery na adrese www.urbanowiczhaft.pl ihned po jejím vystavení zákazníkovi.

2. Dárková karta je platná 12 měsíců od data nákupu.

3. Vydavatel může provádět a rušit propagační akce spočívající zejména ve vydávání dárkových karet s jinou dobou platnosti, než je uvedeno v odstavci 2 tohoto oddílu. Tím není dotčena platnost dříve vydaných Dárkových karet.

 


III. Pravidla používání dárkové karty

§ 5

1. Částka financování představuje zálohu na budoucí nákupy uživatele v internetovém obchodě.
2. Dárková karta opravňuje jejího držitele k platbě za zboží nabízené v internetovém obchodě.
3. V internetovém obchodě uživatel uplatní dárkovou kartu zadáním speciálního kódu uvedeného na dárkové kartě do příslušného pole během procesu objednávky.
4. Uživatel může dárkovou kartu použít pouze jednou, dokud nevyčerpá prostředky, které na ní má nashromážděny a které vyplývají z hodnoty karty.
5. V případě, že hodnota zakoupeného zboží převyšuje aktuální hodnotu finančních prostředků nashromážděných formou zálohy na Dárkové kartě, je Uživatel povinen uhradit rozdíl mezi cenou a hodnotou Dárkové karty v hotovosti, debetní nebo kreditní kartou.
6. V případě, že cena zboží zakoupeného na Dárkovou kartu je nižší než hodnota zbývajících prostředků na Dárkové kartě, nemá Uživatel nárok na vrácení peněz v hotovosti.

§ 6
1. Vydavatel odmítne uplatnit dárkovou kartu v případě:

a) nedostatek finančních prostředků na dárkové kartě;
b) nedostatek finančních prostředků na Dárkové kartě pro nákup zboží dle výběru Uživatele v situaci, kdy Uživatel odmítne nebo není schopen aktuálně uhradit chybějící část ceny dle § 5.6;

c) vypršení platnosti dárkové karty. V případě, že je trvale technicky nemožné uplatnit Dárkovou kartu na webových stránkách www.urbanowiczhaft.pl. Vydavatel se zavazuje vrátit částku obsaženou na Dárkové kartě.

§ 7

1. Peněžní prostředky nashromážděné na Dárkové kartě nejsou úročeny a s výhradou ustanovení § 6 odst. 2 se Zákazníkovi nebo Uživateli nevracejí, zejména Dárkovou kartu nelze zcela ani zčásti vyměnit za hotovost a nelze ji vrátit Vydavateli ani vyměnit za jiné karty nebo poukázky vydané Vydavatelem.


IV. Vrácení zboží

§ 8
1. Zboží zakoupené v obchodě Urbanowicz Embroidery s použitím dárkové karty podléhá vrácení podle obecných pravidel stanovených zákonem nebo je dodatečně přijato v obchodech Urbanowicz Embroidery.

2. V případě, že Uživatel vrátí zboží zakoupené s Dárkovou kartou, vrácení peněz proběhne formou výměny výrobků za nový výrobek.
v hodnotě rovnající se hodnotě vráceného zboží. V. Odpovědnost a reklamace Dárkové karty.

§ 9

1. Stížnosti týkající se vydání, dobíjení a používání dárkové karty lze podávat přímo e-mailem na adresu: pomoc@urbanowiczhaft.pl.

2. Stížnost musí obsahovat kontaktní údaje stěžovatele, aby bylo možné poskytnout odpověď, a popis události, která byla důvodem stížnosti.

3. Vydavatel na stížnost odpoví do 14 dnů od jejího obdržení.